-A

+A

Làm sao lo cho các cháu ăn no, có quần áo mặc
(08:55 10/06/2019)
Tháng 8-1945, Ủy ban cách mạng họp ở đình Tân Trào, có đại biểu khắp nơi đến dự để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc.
Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi năm 1950 (Ảnh: Internet)

       Bác Hồ và các đại biểu đang ngồi họp ở đình Tân Trào thì đồng bào địa phương - đại biểu các dân tộc Tày, Trại, Nùng đến chào mừng, thăm hỏi. Hôm đó, có hai, ba em nhỏ chừng 3 - 4 tuổi trong xóm ra chơi trước đình.

       Các em đều xanh gầy, bụng ỏng, đít beo, lại trần truồng, lấm lem đi chân đất. Bác Hồ trông thấy rất thương, xúc động, chỉ các cháu, Bác nói với đại biểu đến dự Đại hội Tân Trào: Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho các cháu được ăn no, có quần áo mặc.

        Câu nói đó của Người mãi mãi ghi sâu trong trí nhớ mọi người có mặt trong buổi họp và ai cũng thấy có trách nhiệm thiêng liêng chăm lo cho đời sống trẻ em được no cơm ấm áo.

        (Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– NXB Chính trị Quốc gia)