-A

+A

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi văn bản hoàn toàn điện tử có ký số đến các Sở Thông tin và Truyền thông từ ngày 01/6/2019
(08:14 04/05/2019)
Ngày 26/4/2019, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã ký Công văn số 1321/BTTTT-VP về việc gửi nhận văn bản điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ảnh minh họa

 

Theo đó, từ ngày 01/6/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi văn bản hoàn toàn điện tử có ký số của Bộ đến các Sở qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số gồm 03 loại văn bản quy phạm pháp luật và 18 loại văn bản hành chính theo Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông chưa thực hiện kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền cũng đã đề nghị các Sở cần có phương án phối hợp với đầu mối cấp 1 của UBND tỉnh để nhận văn bản.

 

Trước đó, ngày 12/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là bước cơ bản cho quá trình chuyển đổi số, là tiền đề hình thành một Chính phủ không giấy tờ, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí cho xã hội. Hệ thống sẽ giúp liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Hữu Trọng