-A

+A

Điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông
(16:52 09/04/2021)
Ngày 08-4, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức thuộc Sở. Tham dự có Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT trao quyết định cho công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm

Với mục đích sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công tác và nhiệm vụ chính trị của cơ quan,tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trưởng thành, có kiến thức, kỹ năng toàn diện, góp phần đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tâm lý chủ quan, chậm đổi mới, sáng tạo khi công tác ở một vị trí nhiều năm, đồng thời, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố 02 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức. Theo đó, ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin được điều động, bổ nhiệm Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; ông Nguyễn Văn Nhu, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh được điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin; công bố 01 quyết định bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra có thời hạn 05 năm.

 

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã công bố 03 quyết định điều động đối với công chức thuộc Sở.

 image002.jpg (26)

Ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT trao quyết định cho công chức được điều động

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trân trọng cảm ơn lãnh đạo đã tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác. Đồng thời, khẳng định, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, sự phối hợp của lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Hg - Sở TTTT