-A

+A

Đảng bộ Sở TTTT tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền
(20:42 23/09/2021)
Ngày 23/9/2021, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.
Ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TTTT chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông được nghe triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp nghe ý kiến của công chức, viên chức phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Cùng với đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc và những đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, cán bộ, đảng viên cũng được nghe đại diện cấp ủy trình bày các nội dung chuyên đề về những điểm mới trong Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy trình phân công thực hiện văn bản và quy trình nội bộ thực hiện các nhiệm vụ có kinh phí của Sở Thông tin và Truyền thông.

 

image002.jpg (44)

Đảng viên làm việc tại nhà đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền qua hình thức trực tuyến

 

Trong không khí dân chủ và thẳng thắn, công chức, viên chức đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông phát triển bền vững trong thời gian tới, các ý kiến đối thoại tập trung vào các vấn đề như: tăng cường đoàn kết nội bộ; công tác phối hợp, hỗ trợ; phát huy tính sáng tạo; giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông hoạt động trong thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19,…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lã Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu và giải trình rõ ràng, cụ thể từng kiến nghị của cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, ông đề nghị từng cán bộ, đảng viên Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có nhiều đề xuất, sáng kiến, giải pháp để xây dựng tập thể đoàn kết, đồng lòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao./.

 

Trường Giang