-A

+A

Đảng bộ Sở TTTT học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
(07:25 29/09/2021)
Ngày 28/9/2021, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dự và chỉ đạo học tập Chuyên đề trực tuyến có bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.
Đảng viên dự học tập, triển khai Chuyên đề bằng hình thức trực tuyến

 

Tại buổi học tập, đảng viên, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông được nghe Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi học tập, triển khai Chuyên đề bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở yêu cầu các Chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình, thực tế tiếp tục lồng ghép Chuyên đề toàn khóa trong các cuộc họp chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thông qua từng công việc cá nhân đảm trách để xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị mình trong sạch, vững mạnh.

 

Trường Giang