-A

+A

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số
(17:41 07/05/2021)
Sáng ngày 07/5/2021, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.
Ông Lã Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TTTT phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được nghe Ông Nguyễn Văn Nhu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày các nội dung về chuyển đổi số như: khái niệm cơ bản về công nghệ số, chuyển đổi số; sự cần thiết của chuyển đổi số, vai trò các bên tham gia chuyển đổi số, các khó khăn và thách thức đặt ra trong chuyển đổi số. 

Theo đó, thời gian qua tỉnh Hậu Giang đã từng bước triển khai chuyển đổi số và mang lại các kết quả tích cực. Hệ thống Quản lý văn bản của Tỉnh đã triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, cấp 5597 tài khoản, từ 07/9/2020 đến nay phần mềm đã chuyển hơn 250000 văn bản đi, 680000 văn bản đến; gửi hơn 2200 văn bản, nhận hơn 6400 văn bản qua trục liên thông. Hệ thống thư điện tử có trên 10300 tài khoản thư điện tử công vụ được cấp cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin trong công việc. Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp cho khoảng 98% tổ chức, lãnh đạo có thẩm quyền ký số, với tổng số chữ ký số được cấp trên toàn tỉnh là 1965 (429 tổ chức, 1536 cá nhân và 343 SIM ký số), đồng thời đang thí điểm ký số trên thiết bị di động. Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức có 707 cơ quan, đơn vị sử dụng và quản lý gần 16000 hồ sơ. Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử của Tỉnh cung cấp 1937 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 1535 mức 2, 236 mức 3 và 166 mức 4 (8,5%), đã tiếp nhận và giải quyết 9500 hồ sơ trực tuyến, 56.000 hồ sơ trực tiếp,… Qua đó, đảng viên được trao đổi, thảo luận và những thắc mắc, kiến nghị của đảng viên về chuyển đổi số cũng được giải đáp rõ ràng, thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề Bí thư Đảng ủy Lã Hoàng Trung cho biết: Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là câu chuyện của nhận thức và thói quen của mỗi cá nhân. Khó khăn lớn nhất là thay đổi thói quen, thách thức lớn nhất là nhận thức đúng. Từ nhận thức đúng mới có hành động đúng để đạt được kết quả như mong muốn. Đồng thời, đề nghị từng đảng viên tiếp thu nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề, đề xuất ý tưởng chuyển đổi số của đơn vị mình, tổng hợp chung trong kế hoạch chuyển đổi số của Sở để triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

 Hg-STTTT