-A

+A

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Công bố Quyết định Thanh tra Mobifone Hậu Giang
(16:59 11/06/2020)
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Công bố Quyết định Thanh tra Mobifone Hậu Giang về quản lý thông tin thuê bao di động và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, trạm thu phát sóng thông tin di động
Ảnh: Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

 

Sáng ngày 05/6/2020, Đoàn Thanh tra liên ngành phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang, do ông Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã đến MobiFone Hậu Giang Công bố Quyết định số54/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc thanh tra MobiFone Hậu Giang và các hệ thống trực thuộc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động và thanh tra công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh thuộc hệ thống mạng lưới MobiFone Miền Nam.

  

Tại buổi Công bố, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian, thời kỳ thanh tra và một số nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra và các đối tượng được thanh tra. Theo đó, Đại diện Lãnh đạo MobiFone Hậu Giang  và Trung tâm mạng lưới BTS Miền Nam, thống nhất Nội dung, Kế hoạch của Đoàn thanh tra và đồng thời sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện cùng Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thời gian thanh tra trong 30 ngày làm việc trực tiếp (không tính ngày nghỉ, ngày lễ) và thời kỳ thanh tra kể từ ngày 08/11/2019 đến thời điểm Công bố Quyết định thanh tra./.

Tường Vượn