-A

+A

Tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động
(11:34 10/06/2020)
Bộ Thông tin và Truyền vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động. Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cùng chủ trì hội nghị.
Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đứng phát biểu tại Hội nghị

 

Cuộc tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc thực hiện theo Công văn số 3139/BTTTT-TTra ngày 17/9/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 3164/BTTTT-TTra gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Công thương, Bộ Công An chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, công an tỉnh cùng phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thực hiện đợt thanh tra từ ngày 01/10/2019 đến 20/11/2019.

 

Theo báo cáo, 57 Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động.

 

Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Viễn thông thông xử phạt 04 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 90.000.000 đồng với tổng số tiền là 360.000.000 đồng; Các Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại 140 chi nhánh trực thuộc của 05 doanh nghiệp viễn thông (gồm: Mobifone, VNPT, Viettel. Vietnamobile, Gtel) và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, đã xử phạt 12 chi nhánh, 21 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông với tổng số tiền 417.250.000 đồng, tịch thu 6.900 sim đã được đăng ký thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ.

 

Tại Hội nghị ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh thanh tra Bộ nhấn mạnh các Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt động đăng ký thông tin thuê bao di động, mua bán sim rác, ngăn chặn việc lợi dụng sử dụng sim rác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các Tập đoàn, Doanh nghiệp viễn thông cần tuyên truyền rộng rải đến các hệ thống trực thuộc, đén từng nhân viên, người dân nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin thuê bao di động.

 

Đợt thanh tra này, đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuê bao di động trả trước, qua đó các doanh nghiệp cũng đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với người dân, xã hội trong quá trình hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các Sở Thông tin và truyền thông tại các địa phương trong lĩnh vực này.

                                                                        

                                                                                          Ngọc Trang