-A

+A

Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên không gian mạng
(07:10 24/07/2021)
Ngày 20/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, một trong những nhiệm vụ Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công là chỉ đạo tốt công tác truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời để Nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, huy động toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Công văn số 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Thời gian qua, trên không gian mạng, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 có dấu hiệu gia tăng, trong đó tập trung vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tung tin sai sự thật về hiệu quả các loại vắc-xin covid-19; xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vắc-xin của Chính phủ, việc sử dụng quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19…Việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc cùng số lượng lớn các video clip “tự phát” được phát tán tràn lan trên không gian mạng đã làm giảm niềm tin của người dân vào công tác phòng, chống dịch bệnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng. Theo đó, văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành, địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc; trong trường hợp bộ, ngành, địa phương phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 02 giờ, kể từ khi phát sinh sự việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc (nếu có); thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại các Bộ, ngành, địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng báo chí, truyền thông bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết; kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc, chủ động cung cấp thông tin cho người dân. Văn bản cũng nêu rõ, căn cứ vào thẩm quyền được giao, Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch tại địa phương./.

Ái Phương