-A

+A

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
(10:14 30/03/2021)
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Đ/c Đặng Hiếu Trung, Chánh Thanh tra Sở TT&TT triển khai Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, về trang phục, tác phong khi làm việc. Không uống rượu, bia trong cơ quan cũng như không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc. Quy định về giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội.

Theo Thông tư này cũng quy định nghiêm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước không được lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, viên chức thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; lạm quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; sử dụng phương tiện, tài sản của đối tượng thanh tra vì lợi ích cá nhân; Tư vấn, môi giới cho các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn, môi giới đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, đến cơ quan, đơn vị; Nhận quà tặng của đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức; trường hợp không từ chối được phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra để quản lý, xử lý quà tặng theo quy định của pháp luật; Kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý trái pháp luật; báo cáo sai sự thật; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật; truy ép, gợi ý cho đối tượng thanh tra trả lời, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình; Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, hoạt động giám sát Đoàn thanh tra; tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi Kết luận thanh tra chưa được công khai và chưa được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật; Trả thù, đe dọa, trù dập người tố cáo các hành vi vi phạm của mình.

Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Ngoài ra, còn quy định về ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng.

Thông tư gồm 04 Chương, 14 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 01/2021/TT-TTCP tại đây

                                                                                             Nhật Duy