-A

+A

Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin
(08:35 23/10/2017)
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
Quảng cáo của Viettel Hậu Giang trên Báo Hậu Giang online

Theo đó, thời kỳ xác định kiểm tra từ ngày 01/6/2016 đến thời điểm tiến hành kiểm tra. Đối tượng kiểm tra là các cơ quan báo chí: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang (báo in, báo điện tử), các doanh nghiệp viễn thông và cá nhân cung cấp thông tin quảng cáo trên môi trường mạng (nếu có).

Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định của pháp luật về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo, việc chấp hành quy định của pháp luật về nội dung quảng cáo. Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định tại Điều 21, 22, 23, 24, 25 Luật Quảng cáo.

Theo bà Trần Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: “Sở sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động quảng cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra sẽ đảm bảo khách quan, công khai và không làm ảnh hưởng, cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Đoàn sẽ tập trung kiểm tra việc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, sản phẩm, dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, sản phẩm, dịch vụ không khuyến khích sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo nói chung”.

Hữu Trọng