-A

+A

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc năm 2023
(15:50 03/10/2023)
Ngày 28/9/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu toàn quốc cho các cơ quan, đơn vị liên quan của cả nước; đồng thời tổng kết, đánh giá hoạt động của Đoàn, Đội liên ngành Trung ương địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trưởng đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương.

 

Tại Hội nghị, đã phổ biến quy định mới về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Các đại biểu tham dự cũng có nhiều tham luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành in ở các cấp, đơn vị in, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong xử lý đơn vị vi phạm, tiêu hủy ấn phẩm in lậu, vi phạm quy định pháp luật, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến về quy định pháp luật, quản lý nhà nước đối với hoạt động in ở cơ sở, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở in,…

 

Đối với tỉnh Hậu Giang năm 2022, Đoàn liên ngành và các Đội liên ngành, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành 1.833 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy (tăng 154% so với năm 2021 - 722 cuộc), và ban hành 76 Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt trên 1.207.000.000 đồng (tăng 53%), thu hồi, tiêu hủy trên 130.000 ấn phẩm và bán thành phẩm không rõ nguồn gốc. Hậu Giang tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức và 01 cá nhân, chưa phát hiện sai phạm.

 

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ ra những yếu tố khó khăn khách quan vẫn tồn tại trước nay gồm: thiếu thốn nhân lực, kinh phí… Mặt khác, các đối tượng in lậu ngày càng tinh vi với nhiều phương thức vi phạm phức tạp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý. Bên cạnh đó, một số văn bản luật đã cũ, hết hạn hoặc chưa rõ ràng. Ông đề xuất cần nhanh chóng cập nhật, bổ sung chỉnh sửa để tạo hành lang pháp lý hiệu quả khi áp dụng.  

 

                                                                                                       Anh Kiệt