-A

+A

Hội nghị phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí
(14:59 06/06/2022)
Ngày 02/6/2022, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến để phổ biến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, ông Bùi Hoàng Phương - Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự và chủ trì Hội nghị, cùng dự có lãnh đạo và Thanh tra 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
Ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông phát biểu kết luận Hội nghị

 

Hội nghị đã triển khai một số quy định mới trong chế tài xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Báo chí tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ban hành ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03//02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử ; triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trong đó nội dung Báo chí có 06 Điều được sửa đổi, bổ sung; sửa đổi 07 hành vi; bổ sung 04 hành vi và nâng mức tiền phạt đối với 42 hành vi.

 

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý lĩnh vực báo chí trong thời gian vừa qua.

 

Kết thúc Hội nghị, ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông đã phát biểu tổng kết và chia sẻ những vấn đề giải quyết trong lĩnh vực báo chí để giúp địa phương thực hiện đúng, rõ ràng, tránh sai sót. Với Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểu tại Nghi định số 15/2020/NĐ-CP; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ mở rộng thẩm quyền, bổ sung, quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có liên quan, trong đó cụ thể đến từng điều khoản, tránh áp dụng sai, lạm quyền; biện pháp ngăn chặn; biện pháp khắc phục hậu quả; phân loại hành vi chi tiết hơn, áp dụng mức phạt tối đa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm… quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội đã được thắt chặt, rõ ràng hơn, hy vọng rằng lĩnh vực báo chí ở Việt Nam nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng, sẽ trở nên trở nên dần ổn định và phát triển theo hướng tích  cực.

                                                                                        Anh Kiệt