-A

+A

Hỗ trợ xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh Hậu Giang
(18:37 03/06/2021)
Ngày 03/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh nghe thông qua kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời hỗ trợ xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có đồng chí Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các các phòng chuyên môn, UBND xã phường của thành phố
Đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc

 

Thành phố Vị Thanh có vai trò, vị trí quan trọng đối với tỉnh Hậu Giang, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng - an ninh của tỉnh. Theo báo cáo của thành phố, trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực đầu tư của tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân; thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường của thành phố đã có mạng nội bộ (LAN) và đường truyền internet FTTH tốc độ cao, có 349 máy vi tính và 228 loa truyền thanh. 34 cán bộ có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin từ cao đẳng trở lên, trong đó 06 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí các máy trạm, camera quan sát và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Đối với các phần mềm dùng chung của tỉnh đã được thành phố khai thác và triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Với những kết quả đạt được, thành phố cũng đang hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, là đơn vị được thí điểm trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh nhưng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của thành phố cũng như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường được trang bị quá lâu nên đã xuống cấp, nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách không đủ, kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin còn thấp, thói quen của người dân chưa quen thực hiện các dịch vụ công trực tuyến,… Trên cơ sở đó, thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của thành phố. Đồng thời, thành phố đề nghị Sở tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ trang thiết bị gồm máy vi tính, máy in, máy scan cho các đơn vị của thành phố, hỗ trợ thành phố triển khai hệ thống họp không giấy và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.

 

Sau khi trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của thành phố Vị Thanh, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thành phố sớm hoàn chỉnh, ban hành và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong đó chú trọng đưa vào kế hoạch những điểm đặc trưng, mũi nhọn của thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh của tỉnh, trong đó sẽ hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin cho thành phố, giúp thành phố mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã. Ngoài ra, Sở sẽ hỗ trợ thành phố trong việc đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số./.

HG-STTTT