Chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong hợp tác xã
(17:44 22/06/2021)
Ngày 22/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang về hỗ trợ chuyển đổi số trong hợp tác xã. Tham dự có đồng chí Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Luân - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
(10:51 21/06/2021)
Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2021
(10:20 21/06/2021)
UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành A
(18:37 09/06/2021)
Ngày 09/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A về hỗ trợ thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện. Tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Quốc Sử - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân và thị trấn Rạch Gòi, lãnh đạo doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Hỗ trợ xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh Hậu Giang
(18:37 03/06/2021)
Ngày 03/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh nghe thông qua kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời hỗ trợ xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh điển hình của tỉnh Hậu Giang. Tiếp đoàn có đồng chí Lưu Văn Dủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các các phòng chuyên môn, UBND xã phường của thành phố
Video

Lượt truy cập