-A

+A

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Hậu Giang
(07:47 08/06/2022)
Ngày 06/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 492/STTTT-IOC gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc hướng dẫn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích
Thao tác thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích trên phần mềm Một cửa điện tử (https://motcua.haugiang.gov.vn)

 

Theo đó, để nâng cao điểm số tại tiêu chí tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được quy địnhtheo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đầy đủ thao tác trên chức năng phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bưu chính công ích, các bước cụ thể như sau:

 

1. Khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích: chọn vào mục chọn “Hồ sơ nhận qua bưu chính” của màn hình chức năng “thêm mới hồ sơ” khi tiếp nhận những hồ sơ được gửi đến qua hệ thống bưu chính.

 

2. Khi trả kết quả qua bưu chính công ích: bấm chọn nút “Trả kết quả bưu chính” của màn hình chức năng “trả kết quả” đối với những hồ sơ có yêu cầu trả kết quả qua bưu chính./.

                                                                                         

                                                                                                      Quý Thơ