-A

+A

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang
(10:17 26/05/2021)
Ngày 25/5/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Đoàn công tác xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trao đổi các nội dung liên quan đến ngành Thông tin và Truyền thông.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thông tin, số liệu hiện trạng về bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, thời gian qua Sở cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và Kế hoạch công tác hàng năm. Một số nhiệm vụ nổi bật như tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch về chủ trương, định hướng, triển khai các nội dung của ngành Thông tin và Truyền thông, trong đó, đặc biệt chú trọng nội dung xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh, chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025. Khai trương và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh (IOC) và triển khai nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Bộ, ngành, tỉnh (LGSP) cũng như triển khai ứng dụng nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia tại tỉnh Hậu Giang (PayGov).Tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động với doanh thu năm 2020 đạt 132 tỷ đồng và nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng. 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, số xã có báo đọc trong ngày là 51. Toàn tỉnh hiện có 8 doanh nghiệp viễn thông, internet và truyền hình trả tiền với doanh thu đạt 630 tỷ đồng và nộp ngân sách tương đương 24 tỷ. 100% xã có hạ tầng thông tin di động phủ sóng với 939 trạm BTS (tăng 33 trạm so với năm 2019). Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 92,7 thuê bao di động/100 dân và 12,2 thuê bao internet băng rộng/100 dân. Đã cung cấp 236 dịch vụ công mức độ 3 và 166 dịch vụ công mức độ 4. Hệ thống đã liên thông và cập nhật 1681 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cấp 9.800 tài khoản hệ thống thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã cấp cho khoảng 98% tổ chức, lãnh đạo có thẩm quyền ký số với tổng số chữ ký số được cấp trên toàn tỉnh là 1.965,đồng thời đang thí điểm ký số trên thiết bị di động. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tham gia chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung trình Bộ TTTT xem xét trình Chính phủ thành lập khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hậu Giang, đây sẽ là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số cho từng ngành, lĩnh vực quản lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ những khó khăn mà ngành Thông tin và Truyền thông gặp phải trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số như: nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh còn thiếu và yếu; các nội dung cụ thể về chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực còn chưa rõ; hạ tầng cho ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội còn thiếu...

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở đề nghị Đoàn công tác quan tâm đến lĩnh vực thông tin - truyền thông trong quá trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

 HG-STTTT