-A

+A

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang và Viễn thông Hậu Giang
(10:14 16/05/2019)
Ngày 16/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang và Viễn thông Hậu Giang. Tham dự có ông Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Hoàng Hiến - Giám đốc Viễn thông Hậu Giang cùng đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc hai đơn vị.
Ông Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở TT&TT và ông Nguyễn Hoàng Hiến - Giám đốc Viễn thông Hậu Giang ký kết thỏa thuận

         Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang sẽ hợp tác với Viễn thông Hậu Giang để nghiên cứu, triển khai các sản phẩm dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin nhằm xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hậu Giang (gồm lĩnh vực giám sát, đánh giá an toàn thông tin, ứng cứu sự cố an toàn thông tin, đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, lĩnh vực dữ liệu lớn Big DATA, IoT, VNPT Pay, Cổng thông tin điện tử, hệ thống mail, Hội nghị truyền hình trực tuyến, Y tế thông minh, Giáo dục thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành Tài nguyên và môi trường, xây dựng mạng diện rộng…). Đồng thời, triển khai tích hợp chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ cho các ứng dụng điều hành văn bản điện tử, Chính phủ điện tử, ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động. Mặt khác, sẽ phối hợp tổ chức chương trình, hội thảo giới thiệu giải pháp về viễn thông - công nghệ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các doanh nghiệp.

       Một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận là hai đơn vị sẽ hợp tác để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông thông tin tại các đơn vị sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương. Được biết, năm 2018, Hậu Giang có sự tăng trưởng vượt bậc về thứ hạng ở mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Hậu Giang xếp hạng 27/63 so với các tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 (năm 2017, Hậu Giang xếp hạng 59/63).

        Thỏa thuận có thời hạn 05 năm và có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm hàng năm. Đây là hoạt động nhằm góp phần xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Hậu Giang cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có liên quan đến việc xây dựng Chính quyền điện tử. Ngoài ra, thỏa thuận sẽ góp phần phát huy thế mạnh, tiềm năng hợp tác của các bên trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin.

Hữu Trọng