-A

+A

Lắp đặt 60 camera giám sát tại 12 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
(19:49 25/06/2021)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Viễn thông Hậu Giang đã hoàn thành lắp đặt 60 camera giám sát tại 12 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống camera giám sát được lắp đặt điểm cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Cụ thể, tại mỗi cơ sở cách ly tập trung, sẽ lắp đặt 5 camera giám sát, 01 đầu ghi hình, 01 Smart Tivi 32 inch và 01 gói đường truyền Internet. Hệ thống camera giám sát tại các điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 do Viễn thông Hậu Giang cung cấp, lắp đặt.

Hệ thống camera sau khi lắp đặt, đưa vào vận hành sẽ hoạt động liên tục 24/24 kết nối với hệ thống giám sát tập trung theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thôngnhằm giám sát việc quản lý người những nơi cách lý tập trung, người mắc bệnh Covid-19 và quản lý việc giao, nhận bệnh nhân của các địa phương tại các khu cách ly tập trung. Qua đó, kịp thời có những giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hữu Trọng