-A

+A

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII năm 2018
(10:38 03/08/2018)
Từ ngày 28-30/8/2018, Vĩnh Long sẽ đăng cai Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII năm 2018 với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội cho Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Hội thảo với nội dung định hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền điện tử trong giai đoạn mới, lết nối, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia với các ứng dụng tại địa phương. Công bố chỉ số công nghiệp CNTT và đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT qua báo cáo Việt Nam ICT Index 2018. Kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu địa phương phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, tăng hiệu quả (tỷ lệ hồ sơ) dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đi vào chiều sâu, thiết thực.

Song song đó, Hội thảo sẽ trao đổi, thảo luận về vấn đề ứng dụng CNTT trong nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Các giải pháp và công nghệ mới cho nông nghiệp, nông thôn và biến đổi khí hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các giải pháp xây dựng kho dữ liệu số cấp tỉnh, thu thập, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ương và địa phương. Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý kinh tế - xã hội thích ứng biến đổi khí hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT, Ứng dụng CNTT trong nông nghiệp, du lịch, dự báo,… thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo là hoạt động thường năm nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT giữa các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.

Hữu Trọng