-A

+A

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
(16:24 08/10/2018)
Sáng ngày 3/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin, tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Tiến Châu–Phó Bí thư Tỉnh ủy– Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Quốc Ca– Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh–Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 8 địa phương tại các điểm cầu trực tuyến.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tửu–Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ máy tính được trang bị cho cán bộ công chức là 0,8 máy/cán bộ, công chức. Hiện nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước được trang bị mạng nội bộ (LAN) và được kết nối Internet. Hệ thống họp trực tuyến của tỉnh đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2013 và nâng cấp năm 2015, hệ thống này đảm bảo cho các cuộc họp của UBND tỉnh với các huyện diễn ra nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí cho các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đã cấp và tập huấn sử dụng chứng thư số cho hơn 1.335 các cá nhân và các tổ chức trong tỉnh.

Đối với việc ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, hiện tất cả các sở, ban, ngành, địa phương đã và đang khai thác có hiệu quả các tính năng của phần mềm như: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức,  ký số trực tuyến, tìm kiếm, tiếp nhận xử lý văn bản đến, tạo lập, phát hành văn bản đi, gửi nhận văn bản… giúp việc tra cứu, khai thác văn bản được thuận lợi, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc hàng ngày của các cơ quan, góp phần cải cách hành chính.

Đối với việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, hơn 40 đơn vị có Cổng/ Trang thông tin điện tử hoạt động có hiệu quả, cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường thị trấn, Cổng cung cấp 12.384 thủ tục trực tuyến mức 2; 279 thủ tục mức 3; 68 thủ tục mức 4. Ngoài ra, một số sở, ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý như: hệ thống quản lý đất đai; quản lý thuế, khai báo thuế qua mạng, doanh nghiệp nộp thuế qua mạng có ứng dụng chữ ký số, cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe...

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo, nhu cầu đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin khá lớn nhưng việc bố trí kinh phí ứng dụng CNTT hàng năm rất khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, lãnh đạo một số cơ quan chưa quan tâm sâu sát đến lĩnh vực CNTT nên quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao, nguồn nhân lực CNTT của tỉnh còn thiếu, yếu và kiêm nhiệm, tỉnh chưa có cơ chế đặc thù nhằm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu, đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu về lĩnh vực CNTT và chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Hạ tầng kỷ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, công tác an toàn, an ninh thông tin chưa được đảm bảo, nguồn nhân lực thiếu và chưa chất lượng, các phần mềm ứng dụng chưa liên thông và chưa kết nối với Bộ, ngành trung ương.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải có sự quyết tâm cao, gương mẫu trong công tác lãnh đạo ứng dụng CNTT tại địa phương, đơn vị; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, xem đây là công cụ quan trọng, hiệu quả nhất đối với việc giám sát công việc của cấp dưới, của người dân, của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử của tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành đề án chính quyền điện tử, khung kiến trúc chính quyền điện tử trình Thường trực UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành địa phương cần tăng cường việc ứng dụng chữ ký số, phấn đấu đến cuối năm nay phải đạt 50% các văn bản ban hành được ký số, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tham gia các công việc ứng dụng CNTT, không giao cấp dưới làm thay, khẩn trương rà soát các bộ thủ tục hành chính để ứng dụng CNTT. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải tăng cường bảo mật, an toàn an ninh thông tin, không để lọt, lộ thông tin bí mật Nhà nước và thông tin cá nhân của công dân…

image004.jpg (15)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu

trao bằng khen cho các đơn vị

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 13 Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích cao trong đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2017./.

Đoàn Nam