-A

+A

Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang hoạt động 24 giờ/ngày
(15:52 04/01/2022)
Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản số 2582/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trong tỉnh
(Ảnh minh họa)

 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang (gọi chung là Hệ thống). Theo đó, Hệ thống Ứng dụng di động được xây dựng, triển khai và quản lý tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn Tỉnh. Vận hành liên tục 24 giờ/ngày và 07 ngày/tuần nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của các cơ quan nhà nước và nhu cầu tương tác của các tổ chức, cá nhân với chính quyền.

 

Hệ thống nổi bật với chức năng Phản ánh hiện trường. Đây là kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền với người dân qua hệ thống chính quyền điện tử của Tỉnh. Chức năng này giúp người dân, doanh nghiệp và du khách phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống bằng cách gửi hình ảnh thực tế từ hiện trường hoặc nội dung phản ánh cho chính quyền một cách nhanh nhất. Người sử dụng không cần tạo tài khoản đăng nhập, bất kỳ ai cài đặt đều có thể sử dụng. Người gửi phản ánh có thể đánh giá mức độ hài lòng về kết quả xử lý của các cơ quan chức năng và được công bố công khai qua ứng dụng. Ngoài ra, còn một số chức năng như: trao đổi công việc, lịch công tác, thông tin chính quyền, tập huấn trực tuyến, dịch vụ công, kinh tế xã hội, thanh toán, danh bạ điện thoại, ứng cứu khẩn cấp, …

 

Cũng theo Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu, an toàn và an ninh thông tin để vận hành hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. Quản trị kỹ thuật và cơ sở dữ liệu của Hệ thống, điều phối xử lý chức năng Phản ánh hiện trường. Chủ trì lập dự trù kinh phí hàng năm để duy trì, vận hành Hệ thống. Tiếp nhận các góp ý, đề xuất, có kế hoạch khắc phục, cải tiến, nâng cấp để Hệ thống ngày càng hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hơn. Ngoài ra, các sở ban ngành chịu trách nhiệm liên quan quản trị chức năng thuộc thẩm quyền quy định.

 

                                                                                Quý Thơ