-A

+A

Hậu Giang xếp hạng mức độ quan tâm an toàn thông tin mạng năm 2018 ở mức trung bình
(16:37 23/04/2019)
Vừa qua, Bộ TT&TT đã công bố Xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018. Kết quả xếp hạng năm 2018 do Cục ATTT (Bộ TT&TT) và Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) phối hợp thực hiện.
Kết quả xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018

Theo đó, việc xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 được tiến hành đối với 27 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả đánh giá xếp hạng ATTT mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 được chia làm 5 mức.

          - Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức tốt (mức A);

          - Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức khá (mức B);

          - Đã quan tâm triển khai ATTT ở mức trung bình (mức C);

          - Mới bắt đầu quan tâm đến ATTT (mức D);

          - Chưa quan tâm đến ATTT (mức E).

Cụ thể, có 11 tỉnh thành xếp hạng B (quan tâm triển khai ATTT ở mức khá), với các địa phương như: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Nai, Lào Cai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc. 44 địa phương xếp hạng C (quan tâm triển khai ATTT ở mức trung bình) trong đó có Hậu Giang. 8 địa phương xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm đến ATTT) là các địa phương nằm ở Nam Bộ (Cà Mau, Khánh Hòa, Long An, Phú Yên, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lai Châu, Nam Định).

Hữu Trọng tổng hợp