-A

+A

Hậu Giang tăng 32 bậc về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2018
(10:01 07/05/2019)
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.
Hậu Giang ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến nên hồ sơ thủ tục của người dân được giải quyết nhanh chóng hơn

Theo đó, Hậu Giang có sự tăng trưởng vượt bậc về thứ hạng ở mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Hậu Giang xếp hạng 27/63 so với tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 (năm 2017, Hậu Giang xếp hạng 59/63).

Năm 2018, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 06 hạng mục. Ở nhiều hạng mục, Hậu Giang có sự phát triển, tăng trưởng đáng kể. Cụ thể như ở hạng mục Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, xếp hạng 26/63, tăng 34 bậc so với năm 2017 (năm 2017, xếp hạng 60/63). Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Hậu Giang xếp hạng 29/63, tăng 33 bậc so với năm 2017 (năm 2017, xếp hạng 62/63). Về hạng mục Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin, cũng được cải thiện đáng kể với xếp hạng 26/63 (năm 2017, xếp hạng 42/63). Hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xếp hạng 29/63 (năm 2017, xếp hạng 33/63). Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử), xếp hạng 41/63 (năm 2017, xếp hạng 42/63). Riêng về Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin là hạng mục Hậu Giang tụt hạng so với năm 2017 khi chỉ đạt thứ hạng 55/63 (năm 2017, xếp hạng 51/63).

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2018, TP. Đà Nẵng dẫn đầu các tỉnh, thành phốvề chỉ số và xếp hạng tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin. Riêng tỉnh Cao Bằng tụt hạng so với năm 2017 và xếp cuối bảng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

Hữu Trọng