-A

+A

Gần 100 đại biểu được tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin cơ sở
(14:18 21/12/2021)
Ngày 21/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin cơ sở theo hình thức trực tuyến.
Đ/c Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục TTCS triển khai chuyên đề tại lớp tập huấn

 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng gần 100 đại biểu là cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin của UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở giới thiệu nội dung cơ bản về công tác thông tin cơ sở, Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn năm 2021 - 2025, Thông tư số 39/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

 

 

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng triển khai chuyên đề về chuyển đổi số và chuyển đổi số tại Hậu Giang cũng như các hoạt động của Hậu Giang trong triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ phụ trách thông tin cơ sở. Qua đó, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương.

 

Hữu Trọng