-A

+A

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
(18:37 14/05/2021)
Ngày 14/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh tiến độ triển khai dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2021. Tham dự có Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh
Quang cảnh buổi làm việc

          Báo cáo tại cuộc họp, ông Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai 04 dự án đầu tư bao gồm: 03 dự án nhóm C để mua sắm trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã; nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã; xây dựng và nâng cấp các nền tảng dùng chung. 03 dự án này được thực hiện song song, một số hạng mục quan trọng được hoàn thành trong tháng 10/2021, các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2022. Đối với dự án nhóm B, năm 2021, Sở sẽ tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai trong giai đoạn 2022-2024.

          Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng thời gian lộ trình theo kế hoạch./.

HG-STTTT