-A

+A

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
(08:03 26/04/2022)
Nhằm hướng dẫn và đẩy mạnh việc giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 22/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến
Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng - Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc Hội Nghị

 

Chủ trì cuộc họp có ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính Phủ. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông, Ông Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình bày về đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần hình thành dữ liệu sống, sạch, chính xác, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số tại bộ phận một cửa, cơ quan Nhà nước, tiến tới thực hiện công dân số, doanh nghiệp số, kinh tế số, xã hội số.

 

Ông Lê Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính trình bày về những yêu cầu trong đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xu hướng thúc đẩy phát triển Chính phủ số với mục tiêu đẩy mạnh việc giao cho doanh nghiệp bưu chính công ích, hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả, thực hiện thí điểm tại một số địa phương.

 

Tiếp theo, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trình bày về việc triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

 

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết: Sau 2 năm thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích tại 8/13 địa phương cấp huyện, 9 Sở cấp tỉnh, các Sở, ngành, địa phương đánh giá: “Nhà nước tiết kiệm được nhiều nhân lực trong thời điểm tinh giản biên chế. Công việc được gom lại và hiệu quả cao hơn, khi nhân viên Bưu điện tham gia hướng dẫn hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhiều đơn vị, thay vì mỗi lĩnh vực cần 1 công chức như trước đây”.

 

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, qua hơn 2 năm, Đề án thí điểm đã mang lại nhiều tiện ích. Hầu hết bộ phận một cửa đều được trang bị cơ sở vật chất tốt hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên và giảm tải khối lượng công việc tại bộ phận một cửa và đơn vị chuyên môn; giảm số lượng công chức làm nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. “Tổ chức, công dân cũng được phục vụ tốt hơn khi đến liên hệ giải quyết TTHC, tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thông qua việc dùng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4”

 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, để triển khai hiệu quả Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng đề án mẫu, trong đó xác định rõ những lợi ích tổng thể cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và xã hội khi thực hiện đề án. Đề án cũng sẽ lượng hóa toàn bộ các tình huống có thể xảy ra trên 63 tỉnh, thành phố, đồng thời quy trình hóa các công đoạn chuyển giao. Trên cơ sở đề án mẫu, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực tế, từ đó xây dựng đề án cụ thể triển khai tại từng địa phương với phương châm lấy con người làm trung tâm.

 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vấn đề nhân lực đóng vai trò quyết định trong việc triển khai Quyết định. Do đó, Bưu điện Việt Nam cần lựa chọn tốt từng chuyên viên tham gia thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính. Đồng thời, chuẩn hóa tài liệu đào tạo nhân viên tham gia các hoạt động liên quan đến Bộ phận một cửa, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể từng công đoạn. Nhân viên Bưu điện phải được đào tạo để nắm bắt đầy đủ nội dung công việc và thực hiện thành thục như một công chức tại Bộ phận một cửa.

 

HN