-A

+A

Họp Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (lần 2)
(14:11 13/07/2022)
Chiều ngày 12/7/2022, ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, chủ trì buổi họp lần 2 của Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác).
Họp Tổ công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (lần 2)

 

Tham dự buổi họp có các thành viên của Tổ công tác là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân và các đơn vị phối hợp Lãnh đạo Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel Hậu Giang.

 

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch của Tổ công tác theo Quyết định số 39/QĐ-STTTT ngày 21/3/2022 của Tổ trưởng Tổ công táctrong 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Theo Báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2022, Tổ công tác đã hoàn thành 15/28 nhiệm vụ. Một số kết quả cụ thể bao gồm: có 273 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên sàn,tổng sản phẩm đã đưa lên sàn là 173 sản phẩm với giá trị giao dịch gần 400 triệu đồng.

 

Sau khi nghe Báo cáo, các thành viên Tổ công tác đã bổ sung những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

 

Theo Kế hoạch, ngày 22/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Vụ Bưu chính và Tổ Công tác 1034 của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử và tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thành viên Tổ công tác và đội ngũ giảng viên nguồn tỉnh Hậu Giang.

 

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Tổ trưởng Tổ công tác, đánh giá cao công tác phối hợp của các đơn vị trong thời gian vừa qua, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bao gồm: lựa chọn số lượng nông sản đưa lên sàn, số hộ sản xuất nông nghiệp và số hợp tác xã sẽ tham gia lên sàn, ưu tiên các doanh nghiệp và hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng và khả năng cung ứng tốt để tạo niềm tin của người mua hàng đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử./.

 

HN