-A

+A

Hậu Giang tiếp tục phối hợp triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
(08:46 31/03/2022)
Sáng 30/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bên trái)

Về phía UBND tỉnh Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ông Phạm Giang Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang và đại diện các phòng ban của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Giang Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả triển khai Quyết định 468/2021/QĐ-TTg và Nghị định 107/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 84 điểm Bộ phận Một cửa.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang, UBND các cấp đã tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2021 là 146.312 hồ sơ, cụ thể: Cấp tỉnh (các sở, ngành): 40.250 hồ sơ, trong đó: 75% hồ sơ TTHC tập trung ở một số lĩnh vực: giao thông vận tải, lĩnh vực tư pháp (chứng thực), lĩnh vực tài nguyên môi trường (đất đai); Cấp huyện: 42.267 hồ sơ, trong đó: 85-90% hồ sơ TTHC trong lĩnh vực: tư pháp (chứng thực), thành lập hộ kinh doanh, lĩnh vực xây dựng (cấp phép xây dựng), lĩnh vực tài nguyên môi trường (đất đai); Cấp xã: 63.795 hồ sơ, trong đó: 90-95% hồ sơ TTHC là chứng thực sao y bản chính, đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn và thường được giải quyết trong ngày.

Sau thời gian hơn 02 năm triển khai Kế hoạch phối hợp số 1348/KHPH-UBNDTHG-TCTBĐVN ngày 03/06/2019 giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đến nay Bưu điện tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cùng với UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Bưu điện tỉnh Hậu Giang đã bố trí nhân viên trực tại Bộ phận một cửa cụ thể: cấp tỉnh: bố trí 02 nhân viên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ cho 04 sở, ngành và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho 17 sở, ngành; cấp huyện đã bố trí 01 nhân viên/01 điểm, tại Bộ phận Một cửa huyện Châu Thành A và thị xã Long Mỹ và 01 nhân viên thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho các thủ tục thuộc 6 lĩnh vực (xây dựng, tư pháp hộ tịch, Giáo dục, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép Gas, Lĩnh vực đất đai) tại Bộ phận Một cửa của UBND Châu Thành; cấp xã tại 10 điểm chuyển giao, mỗi điểm Bưu điện VHX, Bưu điện tỉnh bố trí 01 nhân viên/01 điểm.

Việc phối hợp giữa Bưu điện tỉnh và các Bộ phận một cửa đã giúp tăng năng suất, chất lượng, giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa để tăng cường cho công tác chuyên môn, tạo điều kiện tinh giản biên chế; Tiết kiệm chi phí và nâng cao chỉ số CCHC của địa phương; tao điều kiện thuận tiện cho người dân, được phục vụ chu đáo, thân thiện.

Kết luận cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà Bưu điện tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, ghi nhận các kiến nghị của Bưu điện tỉnh, cụ thể là: cho phép Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển về hoạt động tại trụ sở mới được xây dựng trong khuôn viên của Bưu điện tỉnh Hậu Giang, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân….

 image003.jpg

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc 

Dự kiến, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thay thế Kế hoạch phối hợp số 1348/KHPH-UBNDTHG-TCTBĐVN ngày 03/06/2019 giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phù hợp hơn với tình hình thực tế để tiếp tục khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

HN