-A

+A

Hướng dẫn nhận diện Shipper khi tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng xe mô tô 2 bánh, 3 bánh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(17:11 30/07/2021)
Sở Công Thương đã thiết kế mẫu chung băng đeo tay để nhận diện cho toàn tỉnh là băng màu xanh lá cây, chữ vàng, kích thước 16cm x 35cm. Trên băng đeo tay có tên doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ Shipper, đánh số thứ tự từng Shipper của từng doanh nghiệp quản lý và có chữ Shipper để nhận diện dễ dàng.
Băng đeo tay để nhận diện Shipper tỉnh Hậu Giang

 

Nhằm quản lý nhân viên giao hàng hóa thiết yếu bằng phương tiện vận tải xe mô tô 2 bánh, 3 bánh(sau đây gọi tắt là "Dịch vụ Shipper") để phục vụ nhu cầu đời sống người dân theo tinh thầnCông văn số 1421/UBND-NCTH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Ngày 28/07/2021, Sở Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn nhận diện Shipper khi tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng xe mô tô 2 bánh, 3 bánh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho đội ngũ nhân viên giao hàng, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-COV-2  còn giá trị (trong vòng 72 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm). Đặc biệt, phải có bảng tên thẻ cứng, có hình và xác nhận của doanh nghiệp cho từng Shipper giao hàng, lộ trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

 

Sở Công Thương đã thiết kế mẫu chung băng đeo tay để nhận diện cho toàn tỉnh là băng màu xanh lá cây, chữ vàng, kích thước16cm x 35cm. Trên băng đeo tay có tên doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ Shipper, đánh số thứ tự từng Shipper của từng doanh nghiệp quản lý và có chữ Shipper để nhận diện dễ dàng.

 

image003.jpg (15)


Sở Thông tin và Truyền thông giao băng đeo tay cho Bưu điện tỉnh

 

Đến nay Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Công Thương cấp được 389 băng đeo tay cho Shipper của 7 doanh nghiệp bưu chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và đang tiếp tục cấp đợt 2 cho các doanh nghiệp bưu chính còn lại.

                                                                                  Huỳnh Như