-A

+A

Trên 90 cơ quan báo, đài, Trang thông tin điện tử viết về tỉnh Hậu Giang trong quý II năm 2021
(11:17 05/07/2021)
Trong quý II năm 2021, trên 90 cơ quan báo, đài và trang thông tin điện tử thông tin về tỉnh Hậu Giang với trên 345 sản phẩm tin, bài các loại. Tỷ lệ tin tích cực chiếm 64,6%, tiêu cực 21,7% và tỷ lệ tin, bài trung bình chiếm 13,7%.
Một số bài viết về Hậu Giang đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương

 

Trong quý II năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh sản xuất, tình hình sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ; tình hình xuất nhập khẩu có chuyển biến tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, đạt 78,11% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, thu nội địa đạt 68% dự toán HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó, Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất cả nước (đạt 99,9%).

 

Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Các cơ quan báo chí tập trung phản ánh khá đầy đủ, sinh động, kịp thời trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đáp ứng được nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin của người dân, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; chủ động tích cực tuyên truyền, định hướng thông tin về những sự việc gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, tập trung phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…Ngoài ra, các cơ quan báo chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp.

 

Quý II năm 2021, trên 90 cơ quan báo, đài và trang thông tin điện tử thông tin về tỉnh Hậu Giang với trên 345 sản phẩm tin, bài các loại. Tỷ lệ tin tích cực chiếm 64,6%, tiêu cực 21,7% và tỷ lệ tin, bài trung bình chiếm 13,7%.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quý II, quý III năm 2021, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần tập trung tuyên truyền hiệu quả các nội dung trọng tâm như sau: Tiếp tục tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thông tin về các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2021) và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; tuyên truyền Tuần Văn hóa,Thể thao và Du lịch và giải Marathon “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang 2021. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số của Tỉnh; tuyên truyền thực hiện đồng thời mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phải thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, kinh tế - xã hội./.

  Ái Phương