-A

+A

Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông
(15:11 29/06/2022)
Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022
Thạc sĩ, Nhà báo Bùi Trọng Điển, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực phía Nam trao đổi cùng các học viên

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn “bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022 cho học viên là phóng viên, biên tập viên phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông của Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; cộng tác viên, biên tập viên trực tiếp viết và biên tập tin, bài của các Cổng/Trang thông tin điện tử; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

 

 Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được Thạc sĩ, Nhà báo Bùi Trọng Điển, Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực phía Nam thông tin về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, tình hình an toàn giao thông ở nước ta hiện nay và Hậu Giang nói riêng. Một số giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông; Kỹ năng khai thác, thu thập thông tin và cách viết tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông; tin, gương người tốt việc tốt, ghi nhận, ghi nhanh…Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hiền Thanh, phóng viên ảnh Báo Hậu Giang hướng dẫn kỹ năng lấy hình ảnh và thực hành kỹ năng chụp ảnh.

 

Thông qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa./.

 

         Ái Phương