-A

+A

In hình ảnh du lịch Hậu Giang trên bao thư phát hành của các sở, ban, ngành và địa phương
(13:19 15/05/2019)
UBND tỉnh vừa có chủ trương về triển khai việc in hình ảnh du lịch Hậu Giang trên bao thư phát hành của các sở, ban, ngành và địa phương.
Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện là một trong những hình ảnh sẽ được lựa chọn để in trên bao thư của các đơn vị

          Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việc in hình ảnh du lịch Hậu Giang trên bao thư phát hành (ngoài Tỉnh) của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành gửi file hình ảnh cho các đơn vị để lựa chọn và in trên bao thư phát hành.

          Cùng với đó, trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Hậu Giang cũng sẽ hợp tác với Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính để truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa du lịch tỉnh Hậu Giang trên tem và phong bì thư. Đây là các hoạt động nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến bạn bè trong và ngoài nước. Qua đó, tạo thêm kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại phục vụ tích cực cho quá trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư xúc tiến thương mại của tỉnh Hậu Giang.

Hữu Trọng