-A

+A

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019
(13:43 27/05/2019)
Ngày 24/5/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019.
Đ/c Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ và 62 điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.Tại điểm cầu Hậu Giang, tham dự và chủ trì có đồng chí Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung về thông tin cơ sở. Theo đó, thời gian qua, công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội ở cơ sở. Thông tin cơ sở trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu ở cơ sở, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn cũng như rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của người dân các vùng, miền. Đây cũng là một công việc quan trọng có ý nghĩa lâu dài trong việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như một số địa phương chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg. Nhiều địa phương chưa ban hành quy chế hoạt động của đài truyền thanh cấp xã theo quy định tại Điều 5, Chương I của Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp thông tin xuống cơ sở chưa phổ biến, chủ yếu vẫn sử dụng hình thức văn bản giấy. Số liệu thống kê về đài truyền thanh cấp xã và cơ sở TT-TH cấp huyện của một số Sở TT&TT cung cấp chưa chính xác, chưa phản ánh đúng thực trạng nên khó khăn cho Cục Thông tin cơ sở trong quá trình tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

 image004.jpg (8)

 

Các đại biểu cũng được thông tin về công tác vận động các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư thiết lập đài truyền thanh cơ sở ở những xã khó khăn chưa có đài. Trong năm 2019, Cục Thông tin cơ sở phối hợp với Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đầu tư thiết lập mới khoảng 100 đài truyền thanh cơ sở tại các xã khó khăn ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

 

Trước những vấn đề đặc biệt ra, Sở TT&TT cần tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đặc biệt ưu tiên các xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi chưa có đài truyền thanh hoặc có nhưng xuống cấp không còn hoạt động. Đặc biệt, có thể triển khai việc phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân qua thiết bị viễn thông (nhắn tin qua điện thoại). Đây là một hình thức “ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở” theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Đồng thời, từ năm 2019 trở đi, Cục Thông tin cơ sở chủ yếu cung cấp tài liệu tuyên truyền, đề cương tuyên truyền bằng file văn bản trên hệ thống thư điện tử nội bộ gửi các Sở TT&TT hoặc file chương trình phát thanh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, báo cáo viên cũng triển khai một số kết quả chủ yếu thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế với quốc phòng, an ninh và phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định 164/NĐ-CP cũng như một số nội dung kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Hữu Trọng