-A

+A

Hậu Giang tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông” năm 2020
(10:13 07/04/2021)
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức “Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”.
Ảnh minh họa

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Giải Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo hoặc nhóm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hoạt động trong tỉnh Hậu Giang, tuân thủ đúng thủ tục thể lệ giải đều được tham gia cuộc thi và các tác giả không thuộc thành phần Hội đồng Giám khảo.

Tác phẩm dự thi thuộc loại hình báo in, báo ảnh, truyền hình, phát thanh với các thể loại: phóng sự, điều tra, phản ánh, ghi nhanh, ký báo chí, ký sự nhân vật, ảnh báo chí, chính luận, bình luận…Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các loại hình báo chí, Bản tin của các sở, ban, ngành và địa phương, trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/10/2021, có xác nhận của Ban Biên tập cơ quan báo chí đó.

Các tác phẩm tham dự gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (3 Điện Biên Phủ, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2021. (Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông: http://tttt.haugiang.gov.vn.)

  Ái Phương