-A

+A

Hậu Giang ban hành kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024)
(15:48 09/11/2023)
Ngày 03/11/2023, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-BTC về tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024).
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ưởng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi họp

 

 Thông qua các hoạt động tại Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và khẳng định những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được qua những chặng đường phát triển. Đồng thời, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ và mọi tầng lớp Nhân dân; tiếp tục tạo động lực, thúc đẩy các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, học tập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Lễ kỷ niệm còn góp phần quảng bá về tiềm năng lợi thế, những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh...

  

Với quy mô khoảng 1.500 người (gồm đại biểu và Nhân dân); thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm vào lúc 20 giờ, ngày 01/01/2024tại  Quảng trường Hòa Bình, Phường V, thành phố Vị Thanh.

 

Trong phần Hội của sự kiện có các hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Hậu Giang đi từ lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị và đời sống Nhân dân, các thành tựu phát triển của tỉnh; trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị về ý nghĩa Lễ kỷ niệm, đặc biệt tập trung tuyên truyền 20 công trình, hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hậu Giang trong sự nghiệp đổi mới, khắc họa những dấu ấn về sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                               Quý Thơ