-A

+A

Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng ứng phó thiên tai
(08:55 16/09/2021)
Để chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Bộ TT&TT ban hành Công điện số 3/CĐ-BTTTT và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
Ảnh minh họa

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp, hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai. Đặc biệt là tại những địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế tối đa việc việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Triển khai các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai khác nhau. Đặc biệt chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn, ngập lụt kéo dài nhiều ngày... Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

 

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cụ thể việc triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn phù hợp với tình hình thực tế của thiên tai và dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện chủ trương ngầm hoá mạng ngoại vi; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo chịu được rủi ro thiên tai cấp IV trên toàn quốc. Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác ứng phó thiên tai; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai. Sẵn sàng các phương án sử dụng chung hạ tầng khi có thiên tai. Sẵn sàng tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong vùng dự kiến chịu ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu…. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình diễn biến thiên tai để báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin đến các thuê bao trong vùng ảnh hưởng của thiên tai khi có yêu cầu từ Chính phủ, BCĐ TW về PCTT,UBQG TKCN. Quản lý, khai thác, vận hành các trang thiết bị của mạng thông tin chuyên dùng (đặc biệt là các thiết bị liên lạc qua vệ tinh Inmarsat) đảm bảo sẵn sàng phục vụ... Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ và đột xuất trên các tần số an toàn, cứu nạn để phát hiện và xử lý kịp thời nhiễu có hại, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển.

 

Tại Công điện này, Bộ TT&TT cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp và yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhất là trong trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

 

Nội dung chi tiết Công điện số 3/CĐ-BTTTT 

 

 Trương Tải