-A

+A

Đoàn cán bộ truyền thông thuộc Tổ chức Orbis/Anh tác nghiệp tại Hậu Giang
(09:57 01/07/2019)
Đoàn cán bộ truyền thông thuộc Tổ chức Orbis/Anh đang phỏng vấn em Huỳnh Dương Hoàng Lĩnh, ấp Long Hòa, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

        Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ Đoàn cán bộ truyền thông thuộc Tổ chức Orbis/Anh đến thực hiện phóng sự về chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức về y tế cho người dân tại thị xã Long Mỹ, Hậu Giang.

        Theo đó, Đoàn đã để thăm hỏi, ghi hình tại gia đình em Mai Thành Đại, ấp 2, xã Long Trị và em Huỳnh Dương Hoàng Lĩnh, ấp Long Hòa, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để tìm hiểu bệnh lý về mắt của trẻ, nhận thức của người dân về bệnh lý của mắt và các hỗ trợ của Tổ chức Orbis trong việc điều trị, chữa bệnh. Được biết, hai em vừa trải qua phẫu thuật về mắt với toàn bộ chi phí do Tổ chức Orbis tài trợ. Hiện tại, các em đã khỏe mạnh và hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

        Hướng dẫn, hỗ trợ phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại Hậu Giang là một trong những nội dung của hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người và nền kinh tế của tỉnh đến các nước trên thế giới và kiều bào ở nước ngoài, góp phần thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại của tỉnh nhà.

Hữu Trọng