(17:44 22/06/2021)
Ngày 22/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang về hỗ trợ chuyển đổi số trong hợp tác xã. Tham dự có đồng chí Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Luân - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Chuyển đổi số trong hợp tác xã
17:44 22/06/2021
Ngày 22/6/2021, đồng chí Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang về hỗ trợ chuyển đổi số trong hợp tác xã. Tham dự có đồng chí Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Luân - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Video

Lượt truy cập