(16:04 23/02/2024)
Ngày 22/02/2024, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 210/CATTT-NCSC về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2024 gửi các đơn vị chuyên trách về CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Video

Lượt truy cập