Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
210/QĐ-STTTT 12/12/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Quyết định ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023
170/QĐ-STTTT 15/11/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022
133/QĐ-STTTT 15/12/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
72/QĐ-STTTT 01/10/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
95/QĐ-STTTT 25/11/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
107/QÐ-STTTT 03/12/2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
71/QÐ-STTTT 05/12/2018 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
23/QĐ-STTTT 24/01/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm bà Lương Thị Kim Tỏa giữ chức Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
24/QĐ-STTTT 08/02/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm lại công chức Nguyễn Thị Thúy Phượng
27/QĐ-STTTT 14/02/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tuân giữ chức Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông tỉnh Hậu Giang
17/QĐ-STTTT 04/02/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v giao nhiệm vụ cho bà Lương Thị Kim Tỏa phụ trách Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
45/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v giao Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
44/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động và bổ nhiệm viên chức (Nguyễn Đình Tuân)
43/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động và bổ nhiệm công chức (Nguyễn Văn Nhu)
92/QĐ-STTTT 26/07/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Nguyễn Văn Tiền)
80/QĐ-STTTT 06/11/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v phân công phụ trách Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
70/QĐ-STTTT 01/10/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
04/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Nguyễn Ái Phương, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
03/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Khanh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
02/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đăng Khoa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
692/QÐ-UBND 25/04/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Xuân Trang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
40/QÐ-STTTT 16/07/2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Quyết định Về việc phân công phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
1428/QĐ-UBND 21/08/2023 UBND tỉnh Hậu Giang điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
66/QĐ-STTTT 30/06/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang điều động, bổ nhiệm viên chức (Bùi Văn Thức)
29/QĐ-STTTT 10/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động công chức (bà Trương Thị Thúy Nga)
28/QĐ-STTTT 10/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động công chức (bà Phan Ngọc Trang)
27/QĐ-STTTT 10/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động công chức (bà Lê Thị Như)
05/KH-STTTT 10/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Điều động cán bộ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
146/STTTT-VP 10/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v chấp thuận cho thuyên chuyển công tác đối với ông Nguyễn Duy Khanh, chuyên viên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
1563/QĐ-UBND 03/09/2020 UBND tỉnh Hậu Giang Tiếp nhận và phân công công chức biệt phái
2858-QĐ/TU 20/07/2020 UBND tỉnh Hậu Giang V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ (Tỉnh ủy ban hành QĐ)
326/QÐ-SNV 25/05/2020 Sở Nội vụ Về việc chuyển công tác công chức (Ông Trần Thanh Phong)
810/QÐ-UBND 22/05/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu GiangSố văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
2223/QĐ-UBND 29/12/2022 UBND tỉnh Hậu Giang giao biên chế công chức, hợp đồng lao động, số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù và biên chế viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
2618/QĐ-UBND 31/12/2021 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022
2512/QĐ-UBND 30/12/2020 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
2251/QÐ-UBND 27/12/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
01/QĐ-STTTT 02/01/2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc điều chỉnh biên chế công chức, biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang năm 2019

Video

Lượt truy cập