Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu
17/QĐ-STTTT 04/02/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v giao nhiệm vụ cho bà Lương Thị Kim Tỏa phụ trách Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
45/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v giao Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
44/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động và bổ nhiệm viên chức (Nguyễn Đình Tuân)
43/QĐ-STTTT 26/03/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v điều động và bổ nhiệm công chức (Nguyễn Văn Nhu)
92/QĐ-STTTT 26/07/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Nguyễn Văn Tiền)
80/QĐ-STTTT 06/11/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v phân công phụ trách Kế toán Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
70/QĐ-STTTT 01/10/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại ông Lê Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
04/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Nguyễn Ái Phương, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
03/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Khanh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính - Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
02/QÐ-STTTT 11/02/2020 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đăng Khoa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
692/QÐ-UBND 25/04/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Xuân Trang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
40/QÐ-STTTT 16/07/2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang Quyết định Về việc phân công phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Video

Lượt truy cập