Ghi chú: Kết quả cấp phép được gửi qua hộp thư điện tử và trên cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang !!!
Video

Lượt truy cập