LẮP ĐẶT 20 CỤM LOA KHÔNG DÂY
10:20 03/07/2019

Để Đài truyền thanh cơ sở đảm bảo hoạt động có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đài truyền thanh huyện Châu Thành vừa lắp đặt thay mới cụm loa không dây tại các xã thị trấn. (ảnh)

Thực hiện kế hoạch này, Đài truyền thanh huyện Châu Thành đã tham mưu xin chủ trương UBND huyện Châu Thành đầu tư 20 trạm nhằm thay thế các trạm đã hư xuống cấp theo đề án thay đổi tầng số từ 88,1MHz trước đây sang tầng số 88,6 MHz. Tính đến nay hệ thống truyền thanh huyện Châu Thành hiện có 9 bộ truyền thanh lưu động, 67 trạm không dây, 1 trạm có dây với gần 150 loa cộng cộng. Thời gian qua việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở  luôn được chú trọng kịp thời. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nguồn nhân lực nhưng Đài Truyền thanh huyện Châu Thành đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Với việc trang bị thêm phương tiện, cơ sở vật chất lần này, sẽ góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở.

Thanh Phong


Video

Lượt truy cập