-A

+A

Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Du lịch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(07:35 20/12/2017)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức triển khai Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Du lịch và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tham dự và chủ trì buổi triển khai Luật có bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở.
Bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở TT&TT triển khai Luật

Phát biểu tại buổi triển khai Luật, bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở cho biết: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (gồm 7 chương, 48 điều và có hiệu lực từ 01/01/2018) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sự phấn khởi người dân bởi mục tiêu là lấy người trợ giúp pháp lý làm trung tâm nhằm giúp đối tượng cần trợ giúp tiếp cận được dịch vụ này một cách tốt nhất. Luật trợ giúp pháp lý thể hiện trách nhiệm của Nhà nước thực hiện chính sách “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, chính sách dân tộc, chăm sóc và bảo vệ trẻ em… Đồng thời, Luật này cũng thể hiện tính nhân văn của Nhà nước, trợ giúp những người yếu thế trong xã hội có khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả thù lao dịch vụ pháp lý, chi phí cũng như không có điều kiện tiếp cận những dịch vụ pháp lý thông thường.

Tại đây, cán bộ, công chức, viên chức cũng được nghe giới thiệu những nét cơ bản về Luật Du lịch 2017, những điểm mới của Luật Du lịch 2017 so với Luật Du lịch 2005. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Du lịch được sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và thông lệ quốc tế. Luật Du lịch 2017 được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn thu hút đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh, đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều (giảm 2 chương, 10 điều so với Luật Du lịch 2005) với các nội dung chính: Những quy định chung, khách du lịch, tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch, điểm du lịch, khu du lịch, kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch, xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý nhà nước về du lịch, điều khoản thi hành. Theo đó, một số điểm mới nổi bật trong Luật Du lịch 2017 như: Chính sách phát triển du lịch tại Điều 5 được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nội dung về khách du lịch được chuyển lên Chương II với quan điểm lấy khách du lịch làm trung tâm của mọi hoạt động du lịch. Đặc biệt, Luật quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước về du lịch. Ngoài ra, Luật Du lịch 2017 cũng có những điểm đổi mới về điều chỉnh các điều kiện công nhận điểm du lịch, khu du lịch quốc gia và khu du lịch cấp tỉnh, điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch, sản phẩm du lịch…

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Xuân Trang cũng đã giới thiệu chi tiết về Luật quản lý sử dụng tài sản công (Luật số 15/2017/QH14) vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, Luật gồm 10 Chương với 134 Điều, quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Thông qua buổi triển khai đã trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông góp phần thực hiện đúng quy định về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Du lịch./.

Hg-Sở TT&TT