-A

+A

Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang triển khai Ngày pháp luật tháng 01 năm 2018
(11:02 11/01/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tham dự và chủ trì buổi triển khai Luật có bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở.
Bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở TT&TT triển khai Luật

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Luật được ban hành nhằm khắc phục những điểm sai sót đã phát hiện của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán của Bộ luật Hình sự, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất Bộ luật trong thực tiễn, đồng thời, bổ sung một số vấn đề mới phát sinh sau khi Bộ luật Hình sự số 100 được thông qua, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Luật sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản liên quan đến người chưa thành niên phạm tội theo hướng kế thừa quan điểm của Bộ luật Hình sự năm 1999; quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế, mức định lượng trong một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lập, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm, yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, bổ sung tội danh mới - tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật trong một số điều khoản cụ thể liên quan đến các quy định viện dẫn, sử dụng từ ngữ và các vấn đề khác nhằm bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, tạo thuận lợi trong giải thích và áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự trong thực tiễn.

Tại đây, cán bộ, công chức, viên chức cũng được nghe giới thiệu những nét cơ bản về Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm 4 chương với 36 điều, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng theo hướng bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, không vi phạm nguyên tắc thị trường và các điều ước quốc tế. Luật đưa ra các hỗ trợ có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi trong cân đối nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật quy định các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những hỗ trợ thiết yếu đối với tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa như: hỗ trợ tiếp cận vốn từ các ngân hàng, thuế, thuê mặt bằng sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp, đào tạo, thông tin, tư vấn, pháp lý…

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Xuân Trang cũng đã giới thiệu chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 03 ngày 12/6/2016 có 8 chương 113 điều với phạm vi điều chỉnh quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáođược thông qua ngày 18/11/2016 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Luật gồm có 9 chương với 68 điều, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chưc, cá nhân có liên qua đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng và tôn giáo đã cụ thể hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, khắc phục những bất cập và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

image004.jpg (17)

Quang cảnh buổi triển khai Luật

Thông qua buổi triển khai đã trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông góp phần thực hiện đúng quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo./.

 

Hg-Sở TT&TT