-A

+A

Ngày pháp luật tháng 10 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang
(15:43 12/10/2018)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức triển khai Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới đến tập thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Tham dự và chủ trì buổi triển khai Luật có bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở.
Bà Trần Thị Xuân Trang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT triển khai Luật

 

Công chức, viên chức và người lao động được triển khai Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 21/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 

Luật Thủy sản Luật gồm 9 chương 105 điều, giảm 1 chương, tăng 43 điều so với Luật 2003, Luật thay thế và bổ sung cho những bất cập của Luật Thủy sản 2003, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, ngư dân định hình sản xuất nuôi trồng phù hợp, đáp ứng với yêu cầu hội nhập Quốc tế cũng như Luật pháp Quốc tế trong quá trình đánh bắt, xuất khẩu. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam, tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

 

Luật Lâm nghiệp gồm 12 chương, 108 điều quy định về quy hoạch lâm nghiệp, quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng, chế biến, thương mại lâm sản, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp, quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm.

 

Tại đây, công chức, viên chức và người lao động cũng được nghe bà Trần Thị Xuân Trang thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới với 4 nội dung chính như: Tầm quan trọng của Biển Đông và biển, đảo nước ta, thực trạng tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển của nước ta hiện nay, âm mưu ý đồ và hoạt động của một số nước lớn đối với Biển Đông và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề biển, đảo, một số thông tin về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

 

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn tăng cường thông tin nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân luôn hướng về biển, đảo vùng đất và trời thiên liêng của Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc./.

 

Hg-Sở TT&TT