-A

+A

Năm 2018, Chi bộ Sở TT&TT phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu được giao
(10:17 19/11/2018)
Ngày 15/11/2018, đồng chí Phạm Văn Tửu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao Quyết định cho đồng chí Trương Văn Tải và đồng chí Lê Thị Diễm Kiều vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.
Đ/c Phạm Văn Tửu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT trao Quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Lê Thị Diễm Kiều

Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, 02 đồng chí đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, cùng với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Văn Tải và đồng chí Lê Thị Diễm Kiều đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Tửu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chúc mừng các đồng chí đảng viên mới, đồng thời, mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực để góp phần thúc đẩy hoạt động của ngành, của Chi bộ phát triển.

Trong năm 2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã kết nạp 04 đảng viên mới đã nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 30 đồng chí. Qua đó, cho thấy sự quan tâm của Chi bộ trong sự phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú, tạo động lực không ngừng học hỏi, rèn luyện và phấn đấu trong công tác, trong học tập để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hữu Trọng