-A

+A

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
(14:38 25/12/2017)
Ngày 22/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong toàn quốc về tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành và các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông.

Tại điểm cầu Hậu Giang, có sự tham dự của đồng chí Phạm Văn Tửu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các phòng, ban và Trung tâm trực thuộc Sở, các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong năm 2017, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí, vai trò là một ngành mũi nhọn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cùng cả nước tiếp tục phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt vai trò là kênh thông tin, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tiếp tục góp phần giữ vững định hướng chính trị, ổn định xã hội, nâng cao dân trí và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Đến nay, cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in; 196 báo điện tử và tạp chí điện tử; có 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương; 32 doanh nghiệp truyền hình; có 60 nhà xuất bản. Lĩnh vực bưu chính đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm phát triển lành mạnh thị trường bưu chính, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân khắp các vùng, miền của đất nước. Lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục là động lực, hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt.

Tuy nhiên, tình trạng cơ quan báo chí và nhà báo ở cả Trung ương và địa phương đang lạm quyền, lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi, trục lợi và làm trái pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp nhà báo ngày càng gia tăng. Việc vi phạm bản quyền truyền hình trên Internet gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và doanh thu các doanh nghiệp truyền hình trả tiền. Tình trạng tin nhắn rác, sim kích hoạt sẵn, thông tin thuê bao chưa chính xác vẫn còn tồn tại. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhiều địa phương đạt hiệu quả chưa cao, thậm chí nhiều dịch vụ không có hồ sơ trực tuyến hoặc số lượng hồ sơ trực tuyến thấp...

image002.jpg (2)

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại điểm cầu Hậu Giang

 

Riêng tại Hậu Giang, trong năm qua, Sở đã phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, đồng thời chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố định hướng tuyên truyền đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm của đất nước và các sự kiện lớn của địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phân bổ nguồn vận động tài trợ Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2017 cho các thư viện, trường học vùng sâu cùng xa. Ngày sách đã thu hút 5.000 lượt bạn đọc tham gia. thẩm định và cấp 127 giấy phép bản tin, tài liệu không kinh doanh cho các sở, ban, ngành tỉnh theo quy định.Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát; có 98 điểm phục vụ, trong đó gồm: 01 bưu cục cấp 1; 07 bưu cục cấp 2; 18 bưu cục cấp 3, 45 điểm bưu điện văn hóa xã và 6 điểm đại lý bưu điện, 21 thùng thư công cộng đảm bảo cho công tác hoạt động bưu chính, chuyển phát được thông suốt, liên tục, kịp thời trên địa bàn. Phối hợp với Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các đơn vị có liên quan triển khai công tác hỗ trợ và kiểm tra, giám sát công tác lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất đợt 2 cho 2.124 hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, tổng số hộ nghèo, cận nghèo được cấp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên địa bàn tỉnh đợt 1 và đợt 2 là 32.553hộ. Triển khai di dời Trung tâm dữ liệu tỉnh về Sở TTTT vận hành và quản lý; triển khai dự án Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh và dự án Xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Ngoài ra, Sở đã hoàn chỉnh dự thảo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật an toàn mạng, trong đó có hạng mục Xây dựng mạng diện rộng tỉnh. Thanh tra Sở thực hiện 11 cuộc thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 201 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 12,4%; kết quả có 19 tổ chức và cá nhân vi phạm (giảm 27% so với năm 2016), 18 trường hợp phạt tiền với tổng số tiền 98.500.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thông tin và Truyền tông đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về xã hội thông tin tuyên truyền tri thức và vai trò của thông tin trong toàn xã hội; hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; chủ động tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế; đổi mới tổ chức, nâng cao trình độ quản lý năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đồng chí Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu ngành triển khai thực hiện tốt 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đó là, tập trung xây dựng, hoàn thành theo đúng kế hoạch các văn bản được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh tiến độ ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ; đẩy mạnh chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; thúc đẩy việc ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế...

HT