-A

+A

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
(16:38 29/12/2017)
Ngày 28/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị CBCC,VC Sở TT&TT Hậu Giang năm 2017

Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm 2017, nhìn lại kết quả hoạt động năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, báo chí - xuất bản, viễn thông, internet, bưu chính, chuyển phát, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, thông tin đối ngoại… Trong năm 2017, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, nâng cao trình độ chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minhtiếp cận, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành mới ban hành. Công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành đã rà soát các quy định, thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, theo đó đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Hội nghị còn được thông qua nhiệm vụ và biện pháp trọng tâm năm 2018 với một số chỉ tiêu cần phấn đấu như: 100% đơn vị và phòng trực thuộc hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, trong đó có ít nhất 2 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 100% công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó từ 85% trở lên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, phấn đấu từ 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; từ 85% trở lên đoàn viên công đoàn đạt chuẩn công đoàn viên xuất sắc; cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, 100% gia đình công chức, viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Đoàn viên công đoàn cơ sở tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, hội thao phải đạt giải. Ban Thanh tra nhân dân thông qua báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;việc thực hiện nội quy, quy chế dân chủ cơ sở; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật,…

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh các vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng lương,... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 03 đồng chí.

image004.jpg (12)

Bầu cử Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020

 

Năm 2017, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

image006.jpg (5)

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị CBCC,VC Sở TT&TT Hậu Giang năm 2017

 

 Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, điều này sẽ góp phần giúp cho Sở Thông tin và Truyền thông có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2018./.

Hg-Sở TT&TT