-A

+A

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật hoạt động in và phát hành lịch blốc 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
(10:27 15/01/2016)
Từ ngày 25/11 đến ngày 31/12/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống in lậu của tỉnh gồm: Thanh tra Sở, Phòng Báo chí – Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Phòng Quản lý Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động in và phát hành lịch blốc 2016 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Đoàn kiểm tra tại cơ sở kinh doanh

Trong đợt kiểm tra này, Đoàn kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh sách, lịch blốc, và 03 công ty In. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động In, phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc. Tuy nhiên, vẫn còn 02 trường hợp công ty In còn thiếu sót trong quá trình quản lý trữ lưu hồ sơ về hoạt động in, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh và hướng dẫn cơ sở thực hiện theo quy định. Ngoài ra Đoàn còn lập biên bản vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh lịch để bàn vi phạm do không thể hiện đầy đủ thông tin trên xuất bản phẩm.

Thông qua công tác kiểm tra Đoàn kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật trên từng lĩnh vực nhằm giúp các đơn vị không sai phạm. Đồng thời trong quá trình kiểm tra Đoàn phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực này tốt hơn./. 

 

     Tường Vượn