-A

+A

Kiểm tra hoạt động kinh doanh phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
(10:33 25/08/2017)
Từ ngày 27/7 đến ngày 18/8/2017, Đội liên ngành phòng, chống in lậu của tỉnh gồm: Thanh tra Sở, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh mở đợt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Đội kiểm tra tại Nhà sách

Trong đợt kiểm tra này, Đội liên ngành kiểm tra theo kế hoạch và có lồng ghép nội dung kiểm tra sách, xuất bản phẩm có quyết định thu hồi của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại 19 Hiệu sách, Nhà sách trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra, nhìn chung các Nhà sách, Hiệu sách chấp hành đúng các quy định pháp luật trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm và không có nhập, bày bán các loại sách có quyết định thu hồi và xuất bản phẩm vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra, Đội liên ngành cũng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và in cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các danh mục sách có quyết định thu hồi và xuất bản phẩm vi phạm để cho các đối tượng kinh doanh nắm bắt kịp thời, không được nhập, bày bán tại cơ sở của mình, nếu có trường hợp các cơ sở kinh doanh phát hiện các loại sách, xuất bản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường thì liên hệ đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang để xử lý. Từ đó tạo được hành lang pháp lý vững chắc, cho tất cả đối tượng tham gia kinh doanh đều hoạt động bình đẳng trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình thị trường, trật tự xã hội ở địa phương./.  

Tường Vượn